Politica de confidentialitate urmatoare se aplica tuturor rezervarilor efectuate de client (denumit in continuare„dumneavoastra”) catre societatea SC K&D London Entertainment SRL, denumita in continuare K&D London Entertainment, pe site-ul www.sky-lounge.ro, pe versiunea pentru mobil a site-ului.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. K&D LONDON ENTERTAINMENT S.R.L., cu sediul social în PAULESTII NOI, str. PRINCIPALA nr. 1, judeţ PRAHOVA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului PRAHOVA, sub nr. J29/493/2010, cod fiscal nr RO26783402 reprezentată de dl. TASAR HUSEYIN, cu funcţia de ADMINISTRATORare obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră,

Scopul colectării datelor este: prelucrarea rezervarii online in cadrul evenimentelor – confirmarea acesteia, precum si in vederea mentinerii contactului cu dvs pentru a va tine la curent cu ofertele, promotiile si serviciile noastre.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele (precum nume, prenume, numar de telefon mobil, adresa de e-mail) acestea fiind necesare pentru a valida rezervarea in cadrul evenimentelor Sky Lounge. Refuzul dvs. determina neefectuarea rezervarii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate catre SC.K&D London Entertainment SRL

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de S.C K&D London Entertainment SRL. ?

□DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată trimisa catre sediul SC K&D London Entertainment SRL, Str. Principala, nr.1 Paulestii Noi, Prahova sau la adresa marketing@sky-center.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

CONTACT